Stamped of BY ./ALIA  Dont panic i m just walk around the corner only and not a bad girl..Patch your credential issues auth for security thanks.CIK MINAH BUKAN ORANG JAHAT PUN
    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำหนดการกลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่บ้านเขว้า หมู่ 5 
     
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่บ้านเขว้า หมู่ 5 
       ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่บ้านเขว้า หมู่ 5 สรุปผลการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่บ้านเขว้า หมู่ 5
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำหนดการกลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่บ้านเขว้า หมู่ 5 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศศูนย์กำรงธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ผลการประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ...     จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประ...     จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ...     จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง
กำหนดยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564...     จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ(พ.ศ. 2561 - 2563) อบต.บางคา...     จำนวนผู้เข้าชม 48 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่...     จำนวนผู้เข้าชม 36 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น...     จำนวนผู้เข้าชม 67 ครั้ง
ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อบล็อค ลอดถนนสายหน้าบ้านนางสมสนิท งามขำ หมู่ที่ 5 ตำบ...     จำนวนผู้เข้าชม 88 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 92 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
กิจกรรมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ...
กิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ...
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2559 สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ...
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์  


กรมส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
กรมส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  


หนังสือราชการ รายงานการประชุม วาระผู้บริหาร ข้อสั่งการ มท
หนังสือราชการ รายงานการประชุม วาระผู้บริหาร ข้อสั่งการ มท  

ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผลจัดซื้อจัดจ้างบุรีรัมย์
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผลจัดซื้อจัดจ้างบุรีรัมย์  


การมีส่วนร่วมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
การมีส่วนร่วมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC  

ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจุดเริ่มต้นโดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้ร่วมกันจัดตั้ง สมาคมอาสา (Association of South East Asia) เมื่อเดือน ก.ค.2504 เพื่อการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่ดำเนินการไปได้เพียง 2 ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย จนเมื่อมีการฟื้นฟูสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างสองประเทศ จึงได้มีการแสวงหาหนทางความร่วมมือกันอีกครั้ง - See more at: http://ประชาคมอาเซียน.net/#sthash.tI3ZkEUu.dpuf

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) หรือ ประชาคมอาเซียน เป็นเป้าหมายการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบ ด้วย ไทย  พม่า ลาว เวียดนาม  มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ บรูไน  เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่าง ประเทศ รวมถึงให้อาเซียนมีความแข็งแกร่ง มีภูมิต้านทานที่ดี ในการรับมือกับปัญหาใหม่ ๆ  ระดับโลก
           ประชาคมอาเซียน เปรียบกับการเป็นครอบครัวเดียวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 พร้อมกับมีการร่วมลงนามในปฏิญญาให้เป็นประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายใน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) พร้อมกับมีการแบ่งประชาคมย่อยออกเป็น 3 ประชาคม หรือ 3 เสาหลัก ได้แก่
            - ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community – APSC)
           - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community – AEC)
           - ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Asean Socio-Cultural Community – ASCC)

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.80.137.187
คุณเข้าชมลำดับที่ 663,429

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
153 ม.7 ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
Tel : 044-666714  Fax : 044-666714
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.